FOOTAGE CALLOUT

SUBMISSIONS ARE OPEN

The DUST & METAL team invite you to submit your video footage, audio recordings, photographic stills or written texts related to motorbikes in Vietnam to be preserved for posterity. In addition, you have the chance for your footage to be selected for inclusion in the final feature film. Footage chosen for ‘Dust & Metal’ will be paid 800,000 VND (£25) per minute and a film credit will be included.

KÊU GỌI TỰ LIỆU VIDEO, ÂM THANH, HÌNH ẢNH TĨNH
Dự án phim tài liệu CÁT BỤI & KIM LOẠI mời bạn gửi các tư liệu video, âm thanh, hình ảnh tĩnh hoặc văn bản viết liên quan đến chủ đề: xe máy tại Việt Nam. Các tư liệu sẽ được lựa chọn để đưa vào bản phim hoàn thiện, với mức phí 800,000 VND cho mỗi phút tư liệu, kèm credit trong phim. Chúng tôi hoan nghênh đóng góp tư liệu từ mọi cá nhân.